Može li se lovački ispit polagati sa 16 godina?

Nažalost ne, lovački ispit može se polagati s tek navršenih 18 godina. Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin RH i koja ima završenu osnovnu školu. Pravo upisa u program osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin RH, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca. 

Ni u privatnim učilištima?  Isto je i na privatnim učilištima.