Branimir Reindl

ikona-kontakt-256 Branimir Reindl, Veterinarski fakultet, doktor veterinarske medicine

Roden 01.11 1972. u Zagrebu.
Oženjen, otac jednog djeteta.

A) OBRAZOVANJE 2010. - trenutno Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Poljoprivredni fakultet; druga godina poslijediplomskog doktorskog studija: Lovstvo i kinologija 2008. Položen ispit za lovočuvara i ocjenjivača trofeja 2006. Središnji državni ured za upravu RH; položen državni stručni ispit za gospodarskog inspektora 2004. Središnji državni ured za upravu RH; položen državni stručni ispit za stručnog suradnika 2001. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; stečen Vll stupanj obrazovanja i titula doktora veterinarske medicine. Zavrsni rad obranjen na Katedri za biologiju, patologiju i uzgoj divljači, Reintrodukcija Jarebice Kamenjarke –Grivne ( Alectoris graeca ). 1994. Polozen Lovački ispit, HLS 1991. Poljoprivredno - prehrambeni Obrazovni Centar Zagreb; smjer: veterina; zanimanje: veterinarski tehničar.1989, Polozen predmet Lovstvo. 1987. Osnovna škola „I. Gošnjak“, Zagreb, Gračani

Po zavrsenom skolovanju i dalje aktivan na znanstvenom polju po pitanju lovstva pa tako i autor i koautor mnogih strucnih i znanstvenih radova, udbenika i prirucnika kojima je tema lovstvo;

B) RAD NA ZNANSTVENIM, STRUČNIM PROJEKTIMA 2011. - Projekt „Monitoring Divokoze u PP Biokovo“ , nositelj projekta i koordinator, prvi puta na ovim prostorima uspavao divokozu u cilju prikupljanja uzoraka genetskog materijala. Divokozi, inače jedinoj hrvatskoj planinskoj antilopi, uzeti su uzorci dlake i krvi, izvršena su tjelesna mjerenja i uzete su vrijednosti trijasa (otkucaji srca, tjelesna temperatura i broj udisaja), što je također prvi puta napravljeno na ovom području. Divokoza je potom označena i puštena u prirodu. Sve zajedno filmski je popraceno od strane Serval produkcije. 2010. - Projekt „Monitoring divokoze (Rupicapra rupicapra) u PP Biokovo“. Projekt je rađen 2010. na traženje JU PP Biokovo; proveden u suradnji s Katedrom za Specijalnu zoologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sadrži terenske analize i opažanja, rezultate provedenih PCR i parazitoloških pretraga te smjernice daljnjeg gospodarenja divokozom na području PP Biokovo. 2011. - Projekt Monitoringa divokoze u „Rezervatu prirode Jasen“ – Republika Makedonija. 2010. - Voditelj i koordinator NPIP projekta (Projekt ulaganja u zaštitu prirode u RH): izrada projekta i opremljanje „Edukacijsko – prezentacijski centar Brijuni Čamčarnica” projekat pracen od strane Svjetske banke u visini od 450.000,00 Eura, u svrhu upoznavanja posjetioca s jedinstvenim prirodnim i kulturnim vrijednostima zaštičenih područja u RH, te

edukacija o zaštiti istih kroz primjer održivog razvoja u NP Brijuni. - Voditelj i koordinator u Operativnom programu IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.; „Mreža zaštićenih područja prirode uz slovensko-hrvatsku granicu za održivi razvoj“. Izrada GIS sustava, uključujući monitoring tj. nadzor, inventarizaciju i identifikaciju vaskularne flore, šumskog ekosustava, voda, životinjskog svijeta, kulturne i geološke baštine na području NP Brijuni. - Stručni rad na Projektu „Varijabilnost rasta jelena lopatara (Dama Dama L.) u Nacionalnom Parku Brijuni“. Rad je prezentiran na 46. Hrvatskom i 6. Međunarodnom simpoziju agronoma u Opatiji 2011. - Stručni rad na temu projekta „Kraniometrijske značajke zeca običnog (Lepus europaeus Pall.) s odabranih područja SZ Hrvatske i otoka Vira“ u suradnji sa Veleučilištem u Karlovcu, Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i Veterinarskim fakultetom u Zagrebu. Rad je prezentiran na 46. Hrvatskom i 6. Međunarodnom simpoziju agronoma u Opatiji 2011 2009. - Liječenje Indijskog slona Sonia, i podizanje nakon pada u vanjskom ispustu Safari parka u studenom 2009., Brijuni 2006. - Projekt „Electronic identification of wild ruminants on Brijuni Island“ – „Elektronička identifikacija divljih preživača na Brijunskom otočju“. Projekt je proveden kao pilot-projekt elektroničkog obilježavanja životinja prema kojem je opisana metoda i prema kojem je u današnjem zakonodavstvu uvedena mogućnost elektroničke identifikacije životinja. Projekt je proveden s tvrtkom MA-RA d.o.o., Veterinarska mreža d.o.o. i Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Prema istome sastavljen je stručni rad objavljen u abstractu radova Mediteranskog Simpozija 27. - 29. listopada .2010. u Zadru, gdje je i prezentiran poster o radu. - Stručni rad i angažman na temu projekta „The spectrum of tusk pathology in wild boar (Sus scrofa L.“) u suradnji s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu, Hrvatskim šumama, Državnim inspektoratom, Agrokor-Lovno gospodarstvom Moslavina, Katedrom za biologiju Sveučilišta u Hildesheimu – Njemačka. Rad je prezentiran na First International Symposium “Game & Ecology”, 2006., Brijuni 2000. Imobilizacija i liječenje Indijskog slona Sonia u NP Brijuni.

C) ODRŽANA STRUČNA PREDAVANJA 2011. – Predavač na trodnevnom seminaru i stručnom predavanju za pripadnike MUP-a: „Imobilizacija i anestezija divljih životinja“ u organizaciji Medika d .d., siječanj 2011. 2010. – Stručni angažman i sudjelovanje u realizaciji dvije dokumentarno - edukacijske reportaže o klimatskim i vremenskim uvjetima i promjenama u Europi, a na primjeru NP Brijuni; u produkciji njemačke kuće “Maximus Film” i koprodukciji austrijske kuće “Servus TV”, 02. - 04. kolovoz 2010., Brijuni. - Održano stručno predavanje o životinjskom svijetu NP Brijuni i zaštiti prirode na terenskoj nastavi studenata Stručnog studija lovstva i zaštite prirode – VUKA, 09. srpanj 2010., Brijuni. - Predavač na stručnom seminaru “Značaj i upotreba pasa krvosljednika u lovištima”, u organizaciji Kinološke Asocijacije – Unija u Bosni i Hercegovini, 20. lipanj 2010., Vitez, BiH. 2007. - Predavanje na temu Lovne kinologije namijenjeno mladeži Hrvatskog lovačkog saveza, povodom obilježavanja dana zaštite okoliša putem edukacije, druženja i ekoloških akcija, 02. lipanj 2007., Sesvete. D) KNJIGE I PRIRUČNICI

2013. „ Lovstvo II poučnik za edukaciju i polaganje lovačkih ispita“,

CIP Sveučilišna knjižnica u Splitu UDK 639.1 (035), ISBN 978-953-56328-6-3;

Autori: F. Grospić, D. Martić, B. Reindl, P. Tucak, Đ.Sovilj, A. Udovičić, M. Vidović

2011. „Lovstvo“,

CIP Sveučilišna knjižnica u Splitu UDK 639.1, ISBN 978-953-56328-1-8; Autori: F. Grospić, D. Martić, B. Reindl, P. Tucak, Đ.Sovilj, A. Udovičić, M. Vidović

2010. „Zoologija i lovstvo“,

CIP Sveučilišna knjižnica u Splitu UDK 639.1 (035) ISBN 978-95339-5-1; Autori: F. Grospić, D. Martić, B. Reindl, P. Tucak, A. Udovičić, M. Vidović

2008. „Poučnik Lovstva“,

CIP NiS Knjižnica u Zagrebu br. 121215072, ISBN 978-953-95339-3-7; Autori: D. Dragičević, F. Grospić, S .Kokić, D. Martić, B. Reindl, Đ. Sovilj, I. Tolić, P. Tucak, A. Udovičić, M. Vidović

E) ZNANSTVENI RADOVI 2011. - Reindl, B., Šprem, N., Florijančić, T., Bošković, I., Pintur, K.: “VARIJABILNOST RASTA JELENA LOPATARA (DAMA DAMA L.) U NACIONALNOM PARKU BRIJUNI” - eng:: “Growth variability of fallow deer (Dama Dama L.) in the Brijuni National Park; 46. Hrvatski i 6. Međunarodni simpozij agronoma, Opatija, 2011. - Pintur, K., Dančević, N., Popović, N., Štedul, I., Slijepčević, V., Reindl, B., Bošković, I. Slavica, A.: “KRANIOMETRIJSKE ZNAČAJKE ZECA OBIČNOG (LEPUS EUROPAEUS PALL.) S ODABRANIH PODRUČJA SZ HRVATSKE I OTOKA VIRA” - eng: “Craniometric features of European hare (Lepus Europaeus Pall.) from NW Croatia & island of Vir”, 46. Hrvatski i 6. Međunarodni simpozij agronoma, Opatija, 2011 2010. - Štokovic, I., Reindl, B., Juričić, G., Đidić, A.: “ELECTRONIC IDENTIFICATION OF WILD RUMINANTS ON BRIJUNI ISLANDS”; 11TH Biennial Mediterranean Symposium: “Environment interactions in Mediterranean regions”, Zadar - Croatia, 27. - 29. 10. 2010. 2007. - Reindl, B.,: “RAD NA TRAGU RANJENE DIVLJAČI VISOKOG LOVA”, Pučko otvoreno učilište Hubert -Split, Zagreb 2007. 2006. - Konjević, D., Kierdorf, V., Manojlović, L., Severin, K., Janicki, Z., Slavica, A., Reindl, B., Pivac, I.: “SPEKTAR PATOLOŠKIH STANJA NA KLJOVAMA VEPROVA (SUS SCROFA L. NA PODRUČJU HRVATSKE)” - eng: “Spectrum of tust pathology in wild boar (Sus Scrofa L.) from Croatia”; Vet. Arhiv 76, S91 - S100, 2006

F) SEMINARI 2010. - Reindl, B., - seminarski rad „Odgoj i školovanje ptičara“, PDS Kinološka zoologija, kod prof. dr. sc. Z.Tucak; Sveučilište J.. J. Strossmayera u Osijeku - Reindl, B., - seminarski rad „Ovis musimon Pallas-Muflon“, PDS Principi uzgoja i zaštita divljači, kod prof. dr .sc. Z.Tucak; Sveučilište J.. J. Strossmayera u Osijeku

G) ČLANCI Niz godina stalni sam stručni suradnik u časopisu „Dobra Kob“ te autor mnogih popularno-stručnih članaka u istom, kao i u časopisima "Veterinarska stanica“ - Znanstveno-stručni veterinarski časopis, „Moj pas“, „Lovački vjesnik“, itd.

H) FOTOMONOGRAFIJA 2010. “FOTOMONOGRAFIJA NACIONALNI PARK BRIJUNI” ,; Nakladnik: JUNP Brijuni; Glavni urednik: Branko Lukić; Uredništvo: Mira Pavletić, Sandro Dujmović, Branimir Reindl, Stjepan Sušac, Nevio Finderle, Nevenka Lovrić, Lorena Žunić, Milena Kostović; Fotografija: Marko Vrdoljak

I) MEDUNARODNI ZAGREBAČKI TUR FILM FESTIVAL 2013,

2013. Najbolji Hrvatski film do 7 minuta, Duša zlatne zemlje, 2. Film do 7 minuta u

Međunarodnoj konkurenciji, Promocija Slavonije i života u skladu sa prirodom i životinjama, bez tehnologije i stresa. U skladu sa tradicijom i životnim vrijednostima koje smo zaboravili..

J) ČLANSTVA - Hrvatski sokolarski savez: Odbor za veterinu i Odbora za sokolarsku kinologiju - Hrvatski lovački savez: član - Kinološki sudac od 1991.; 5 sam godina stručni tajnik, član Stručnog i Izvršnog odbora, te voditelj uzgoja raznih kinoloških udruga ( Klub Ptičara i Spanijela Zagreb, Retriever Klub Zagreb, Klub Jamara i Goniča Zagreb, Kinološka udruga Salona-Solin ); 5 puta član državne reprezentacije na svjetskim prvenstvima u radu pasa, Višestruki Prvak St.Huberta Grada Zagreba -HKSa, Državni prvak u radu pasa ptičara - HKSa, Drzavni Vice prvak St.Hubertu pojedinacnoHKSa i Državni prvak St.Huberta ekipno Grad Zagreb u organizaciji HLSa.

U suradnji sa Anđelkom Stažićem, koautor prvog prijedloga Pravilnika o vrsti i broju pasa za lov, 1996 god. I iste godine prvi koji je sudio na jednoj kinoloskoj manifestaciji Hrvatskog Lovackog Saveza u Zaprešiću zajedno sa Anđelkom Stažićem.

K) Domovinski rat 1991. Dobrovoljno angažiran za potrebe Narodne zaštite i Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske. VP 3119 Požega, VP 2135 113 Brigada Šibenik, VP 3257 Karlovac, VP 2227 Zagreb, 66. bojna Vojne policije – Cobre.

L) Hobiji jahanje, sokolarstvo, planinarenje, speleologija, streličarstvo, streljaštvo, amaterski automobilizam, amaterska fotografija, uzgoj, dresura i natjecanje s lovačkim psima (obiteljska uzgajivačnica pasa “Od Sirača” No 2456 FCI, s tradicijom 30 godina; i uzgajivačnica pasa „Vom Reindl, Kroatien“, F.C.I. No 20/013; uzgojenih oko 140 legala - 7 internacionalnih šampiona u radu i exterijeru, 5 nacionalnihu radu i exterijeru te 1 svjetski i europski šampion u radu ii exterijeru, te 7 nacionalnih i internacionalnih šampiona u exterijeru, 3 svjetska i 1 europski sampion u exterijeru. Lj) Profesionalno iskustvo 2002. - 2003. “Fanzoj inox d.o.o.” Zagreb, trgovina 2003. - 2009. “Državni inspektorat RH” 2005. – trenutno, vanjski suradnik i Viši predavač na Učilištu; iz predmeta: biologija i patologija divljači, zoologija, ekologija, gospodarenje lovištima, kinologija te etika. 2009. – 2011. “Javna Ustanova Nacionalni Park Brijuni” - Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka, Voditelj Pododsjeka za zaštitu životinjskog svijeta i v.d. stručni voditelj JU NP Brijuni. Trenutno DJD Zagreb d.o.o. Breeders & Marketing sales manager