Kako postati lovac?

Želiš POLOŽITI LOVAČKI ISPIT? Slijed aktivnosti: 

  • preuzeti Upisnicu
  • uplatiti Upisninu
  • popuniti Upisnicu
  • fotokopirati potrebne dokumente
  • Upisnicu i fotokopirane dokumente  poslati ili donijeti na predavanje
  • preuzeti literaturu
  • pratiti predavanja
  • učiti
  • platiti preostali dio cijene Osposobljavanja
  • položiti ispit
  • preuzeti diplomu
  • slaviti na zajedničkom domjenku

Pravo upisa

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin RH i koja ima završenu osnovnu školu.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin RH, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca.

pdfPRAVILNIK ZA OSPOSOBLJAVANJE KADR. U LOVSTVU.pdf