Počela izobrazba lovaca

Primamo prijave za polaganje lovačkog ispita (osposobljavanje za lovca).  Trenutni ciklus predavanja:

 • Početak: 04. 02. 2015.  
 • Završetak: za cca 3,5 do 4 tjedna 
 • Trajanje predavanja: ponedjeljak - petak
 • U vremenu od: 18:00 - 21:00h
 • Polaganje ispita: cca tjedna dana od završetka predavanja 8. 3. 2015., 15. 3. 2015., 12.4. 2015. u 11h
 • Tip osposobljavanja:  Osposobljavanje za lovca
 • Početak: 25. 8. 2014.  
 • Završetak: za četiri tjedna  22.9. 2014
 • Trajanje predavanja: ponedjeljak - petak
 • U vremenu od: 19:00 - 21:00h
 • Polaganje ispita:  završeno
 • Tip osposobljavanja:  Osposobljavanje za lovca

(uključiti se možete u toku ciklusa predavanja sve do održavanja ispita)