Polaganje i cijena lovačkog ispita

Cijena polaganja lovačkog ispita

CIJENA  3.000,00KN

OD TOGA JE UPISNINA  500KN A, OSTATAK OD 2500KN MOŽETE PLATITI NA VIŠE RATA, ALI SVE RATE MORATE ISPLATITI PRIJE PRISTUPANJU ISPITU, mogućnost plaćnja kreditnim karticama na rate.

Popust 10% studente!

Preostali iznos od 2.500 kn uplatiti  u cjelokupnom iznosu  ili na rate na podatke prema Uplatnici  koja će vam stići na vaš E-mail ili adresu ili je preuzmete na predavanju. 
Cjelokupan iznos  cijene  Osposobljavanja mora biti u cijelosti uplaćen prije vašeg pristupanju ispitu.

najava-lovacki-ispiti-1000

Pravo upisa

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin RH i koja ima završenu osnovnu školu.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin RH, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca.

pdfPRAVILNIK ZA OSPOSOBLJAVANJE KADR. U LOVSTVU.pdf